top of page

Ukrainian Community Support

Dear Ukrainian community,

 

We understand the importance of standing together during challenging times. Many of you have experienced the horrors of war and have now found yourselves in the UK, far away from your husbands, partners, friends  and families,  facing feelings of isolation. However, please know that you are not alone in this struggle. We are here to extend our support and help you navigate the path towards recovery.

 

Understanding the Need for Professional Support:

Living through traumatic events affects individuals in profound ways, often resulting in mental health issues such as post-traumatic stress disorder (PTSD) and anxiety. Seeking professional help is crucial in managing these conditions. Here are five reasons why connecting with mental health professionals can make a significant difference in your healing journey:

 

Love Ukraine

Hадання підтримки українській спільноті, що зіткнулася з проблемами психічного здоров'я

Шановна українська спільното,

 

Ми розуміємо, як важливо стояти разом у складних часах. Багато з вас пережили жахи війни і зараз опинилися в чужій країні, далеко від обіймів своїх близьких і зі страхом відчувають самотність. Однак, будьте впевнені, що ви не самі в цій боротьбі. Ми тут, щоб надати вам підтримку й допомогти вам пройти шлях до відновлення й надії.

 

Розуміння потреби професійної підтримки:

Проживання травматичних подій сильно впливає на людей, часто викликаючи проблеми з психічним здоров'ям, такі як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) і тривога. Пошук професійної допомоги є надзвичайно важливим для управління цими станами. Ось п'ять причин, чому зв'язок з фаховими психічними працівниками може суттєво змінити ваш шлях до одужання:

 

Експерти вашою мовою: Наша команда володіє українською мовою і повністю розуміє вашу культурну спадщину, що дозволяє вам почувати себе комфортно і спокійно, коли ви ділитесь своїми досвідами та емоціями.

Індивідуальні плани лікування: Наші фахівці розроблять персоналізовані плани лікування, що ефективно вирішують ваші симптоми, пов'язані з травмою. Ми розуміємо, що кожен досвід кожної людини унікальний, так само, як їхні потреби.

Психіатрична підтримка: У важких випадках може знадобитися медикаментозне лікування для полегшення симптомів. Наші психіатри можуть тісно співпрацювати з вами, щоб визначити найкращий варіант дій і забезпечити ваше психічне благополуччя.

Групи підтримки: Ми організовуємо групи підтримки з людьми, які пережили подібні досвіди, створюючи безпечний та непримиренний простір.

 

Важливо впізнати ознаки та симптоми, що часто супроводжують посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), тривожність та інші психічні становища. Серед них можуть бути:

 

  • Порушення сну та нічні кошмари

  • Випадки наспівів або нав'язливих думок про травматичні події

  • Постійні почуття нервозності, роздратованості або нетерплячості

  • Уникання ситуацій, що нагадують вам про минулу травму

  • Проблеми з концентрацією, втрати пам'яті або прийняття рішень.

Догляд за вашим благополуччям:

У нашій організації ми пріоритезуємо ваше благополуччя на кожному кроці вашого шляху до одужання. Ми віримо, що кожна людина заслуговує жалібної допомоги та підтримки. Звернувшись до нас, ви знайдете:

 

Безпечне та конфіденційне місце, де ви можете вільно виражати себе без страху осуду

Культурно чутливий догляд, що визнає та поважає ваші унікальні досвіди, цінності та переконання

Команду професіоналів, які щиро цікавляться вашим одужанням і працюватимуть наполегливо, щоб забезпечити вам необхідну підтримку

Навчання способам подолання та технікам управління симптомами та поліпшення загального психічного здоров'я та стійкості.

Зламання мовного та ізоляційного бар'єра:

Ми розуміємо, що життя в новій країні без знання мови або друзів може підсилювати почуття самотності та ізоляції. Однак, звернувшись до нашої організації, ви знайдете турботливу спільноту, що володіє вашою мовою, ділить вашу культуру та розуміє ваші емоції. Ми зобов'язані надати вам підтримку, якої вам потрібно, щоб подолати ці виклики і знайти заспокоєння у вашому новому оточенні.

 

Ви не самі:

Пам'ятайте, ваш шлях до одужання - це не той шлях, який вам потрібно пройти самотужки. Звернувшись до нас, ви приєднуєтеся до співчутливої спільноти 

Experts in your Language: 

We understand that living in a new country without language or friends can intensify feelings of loneliness and isolation. However, by reaching out to CityPsychological Services, you will find a caring community that speaks your language, shares your culture, and understands your emotions. We are committed to providing the support you need to overcome these challenges 

 

Tailored Treatment Plans: Our professionals will design personalized treatment plans to address your  symptoms effectively. We recognize that every individual's experience is unique, and so are their needs.

Psychiatric Support: In severe cases, medication may be necessary to help alleviate symptoms. Our psychiatrists can work closely with you to determine the best course of action and ensure your mental well-being.

Support Groups: We organize support groups filled with individuals who share similar experiences, creating a safe and non-judgmental space where you can connect with others who understand your struggles, foster a sense of belonging, and provide mutual support.

Holistic Approach: In addition to therapy and counseling, our team adopts a holistic approach that combines various therapeutic techniques. This includes mindfulness practices and stress reduction exercises to promote overall well-being.

Symptoms you might experience:

It is essential to recognize the signs and symptoms commonly associated with PTSD, anxiety, and other mental health conditions. These may include:

 

  • Sleep disturbances and nightmares

  • Flashbacks or intrusive thoughts about traumatic events

  • Continuous feelings of nervousness, restlessness, or irritability

  • Avoidance of situations that remind you of past trauma

  • Difficulty concentrating, experiencing memory lapses, or experiencing difficulty in making decisions.

 

Nurturing your well-being:

In our clinic, we prioritize your well-being throughout every step of your journey. We believe that each individual deserves compassionate care and support. By reaching out to us, you will find:

 

A safe and confidential space where you can express yourself freely without fear of judgment.

Culturally sensitive care that acknowledges and respects your unique experiences, values, and beliefs.

You Are Not Alone:

Remember, your journey towards recovery is not one you have to face alone. By connecting with us, you join a compassionate community of fellow Ukrainians who are navigating similar struggles. Together, we can rebuild hope, find strength within shared experiences, and reclaim our lives from the trauma.

bottom of page